Polityka Jakości

Custom Colours – Balony Reklamowe kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Mając świadomość, iż zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania naszej firmy na rynku, zdecydowaliśmy się wprowadzić Politykę Jakości, która stanowi integralną część strategii naszego przedsiębiorstwa.

Przez Politykę Jakości rozumiemy:

  • sposób osiągnięcia sukcesu poprzez ukierunkowanie na potrzeby Klienta,
  • zaspokajanie potrzeb Klienta poprzez dostarczanie mu produktów i wykonywanie usług opartych na najnowocześniejszych technologiach,
  • rozwój zasobów ludzkich poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników rozumiane jako poszerzanie wiedzy merytorycznej i zdobywaniu doświadczenia,
  • dostarczenie nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na stałe doskonalenie wewnętrznych procedur działania, co prowadzić ma do umacniania naszej pozycji i osiągania sukcesów na rynku.

Nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa Custom Colours – Balony Reklamowe jest stworzenie rozpoznawalnego dla Klienta wizerunku i marki firmy.
Nasi pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełna identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów.